Piano-Forte

Pracownia: (0048) 601 458 299
Sklep: (0048) 32 733 11 08
Email: kontakt@piano-forte.pl

Doradztwo i rzeczoznawstwo

Warto wiedzieć.

Na wartość składa się wiele czynników, wygląd i marka mają także znaczenie. Ten Seiler to koszt około 15 000 zł.

Na wartość składa się wiele czynników, wygląd i marka mają także znaczenie. Ten Seiler to koszt około 15 000 zł.

Aby wycenić wartość instrumentu lub wartość naprawy renowacji, niezbędna jest moja wizyta u klienta w domu. Tylko w taki sposób jestem w stanie precyzyjnie oszacować wartość instrumentu czy koszt ewentualnej naprawy, renowacji.

Odradzam powierzanie określenia stanu technicznego i wartości akustycznych nauczycielom. Nic im nie ujmując z doświadczenia wiem, iż ich ocena jest prawie zawsze błędna. Wiedza jaką dysponują najczęściej nie wykracza poza ramy dydaktyczne. Mimo tego, iż są nauczyciele, których wiedza na temat budowy jest znaczna, nie są w stanie stwierdzić stanu strojnicy, płyty rezonansowej, mostków czy wyniesienia. Jest to bardzo złożony temat, który radzę powierzyć specjalistom.

Posiadamy również uprawnienie Biegłego Sądowego (Danuta Kałużna).

Aby ułatwić Państwu rozeznanie w kwestii wyceny wartości konkretnego pianina bądź wyceny wartości renowacji przygotowałem niżej umieszczony formularz kontaktowy.

Wycena pianina czy fortepianu to koszt 100 zł. Cena obejmuje dojazd do 50 km od Bytomia. W pozostałych przypadkach wycena ustalana jest indywidualnie. 

E-mail:
Dodaj załącznik
Sklep Online